آیتم(های) اخیرا افزوده شده ×

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

۰۲۱ - ۲۲۳۱۷۳۲۹

درباره ما :

بر فراز راه ابریشم
اصالت با دریچه ای به آینده و فراتر از یک عمر
به بازاری کهن از قدیم و ندیم به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان خوش آمدید.
تاسیس شرکت میراث راه ابریشم ملل در سال ۱۳۹۷ همگام با عصر تکنولوژی، دسترسی مصرف کنندگان به محصولاتی سرشار از دست رنج همچون گنج را از طریق فضای مجازی و برگزاری بازارچه های تخصصی بصورت رویدادهای سراسری و استانی تسهیل می نماید.

‎ماموریت ما: بازارسازی و کانون توسعه بازار صنایع دستی ایران به سایر کشورها

اطمینان از اصالت کالا و‌ خرید محصولات صنایع دستی با قیمت ارزنده (بی واسطه) راه ابریشم را بر آن داشت تا با هدف حمایت از هنرمندان ایرانی و حذف سوداگری واسطه ها، ضمن جلب حمایتهای قانونی، رقابتی داغ و جانانه را در عرصه ملی و بین المللی ایجاد نماید.

بی واسطه، از دستان هنرمندان برای هنردوستان

‎مسئولیت ما:
‎+ ترویج صنایع دستی ایران
‎+ معرفی هنردست و اشیاء قدیمی
‎+ تسهیل دسترسی مصرف کنندگان
‎+ بسترسازی تحصیل هنرهای دستی
‎+ معرفی فرهنگ و رسوم اقوام مختلف

این حمایت سزاوار از فرهنگ کشورمان، سرمایه ای برای تحصیل هنرمندان فعال در این صنعت بوده و همزمان با انتقال فرهنگ و رسوم اقوام مختلف، دستاوردی نفیس، تک و تکرار نشدنی را برای هم میهنانمان به ارمغان می آورد.

‎اهداف ما:
‎- خلق تجربه ای ماندگار نزد مصرف کنندگان
‎- درآمدزایی برای هنرمندان صنایع دستی کشور

راه ابریشم به عنوان کانون توسعه بازار صنایع دستی ایران به سایر کشورها، با جلب مشارکت مستقیم تولیدکنندگان و هنرمندان این صنعت، ضمن بازارسازی و سودآوری صنایع دستی ایران از طریق افزایش تولید داخلی و صادرات، در گذرگاه زمان عرضه و فروش محصولاتی گرانبها از فرهنگ و هنر دست را همراستا با ارتقاء فرهنگ حفظ و نگهداری میراث ملی، امانتدارانه پشتیبانی می نماید.

‎دستاورد مورد انتظار:
‎* تقویت و تثبیت جایگاه هنرهای دستی ایران در کشور
‎* حذف فعالیتهای واسطه گری (دلالی) و تضعیف واردات صنایع دستی
‎* سودآوری صنایع دستی ایران از طریق افزایش تولید داخلی و صادرات
‎* ارتقاء فرهنگ حفظ و نگهداری میراث ملی برای آیندگان

با ما از اصالت و مالکیت قانونی یک اثر هنری! مطمین شوید

*جوهره برند راه ابریشم*
لذت یک خاطره! فراتر از یک عمر
The joy of a memory! Above a life
هنر دست، اصیل، مطمئن، ماندگار، پیشران

۱- هنردست:
- محصولاتی منحصر به فرد و بدون تکرار
- برگرفته از عناصر حاضر در طبیعت، بر پایه خلاقیت
۲- اصیل:
- عرضه مستقیم آثار هنری از دست هنرمندان به دست هنر دوستان
- حمایت از هنر و فرهنگ تمامی اقوام ایران زمین
۳- مطمئن:
- عضو و تحت نظارت کارگروه تخصصی صنایع دستی و امور گردشگری کشور
- تنها شرکت دارای مجوز فعالیت صنایع دستی و اشیاء قدیمی در فضای مجازی (از اتحادیه تهران در کل کشور)
- دانش محور و کانون هنرمندان فعال و متعهد صنایع دستی کشور با ارتباطات بلند مدت
۴- ماندگار: حمایتی درخور هنر ایران زمین از طریق پشتیبانی از کسب و کار هنرورزان ایرانی
۵- پیشران: تأثیرگذار بر روندها، رویدادها و اقدام‌ها و پدیدآورنده آینده‌ای متمایز برای هنرمندان صنایع دستی ایران با ترویج هنر ایشان در داخل و خارج از کشور

*منشور اخلاقی*
امانتی گرانبها از فرهنگ و هنر دست

۱- اعتدال: عدم مداخله در امور سیاسی، اعتقادی، شخصی و ارتباطات فردی
۲- احترام متقابل و صداقت: گرامیداشت تلاشها و حرمت همکاران و حفظ عزت و اعتبار اعضاء از طریق ایجاد فضایی سالم در تجلیل از مشتریان از طریق تولید محتوا برای مشاوره بیطرفانه و ارائه صادقانه اطلاعات در نقاط تماس هنردوستان
۳- اعتماد و اتحاد: تعهد و مسئولیت پذیری در قبال هنرورزان و هنردوستان، اعتماد اعضاء به یکدیگر و اتحاد در پیشرفت و عملکرد نزد مشتریان
۴- رابطه برد-برد: درآمدزایی برای اعضاء و استمرار تحصیل و تولید صنایع دستی در کنار فرهنگ سازی ایجاد ارزش افزوده با استفاده از خلاقیت منابع انسانی برای شکوفایی صنایع دستی و رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات
۵- منافع جوامع مرتبط: حامی منافع اعضاء و هنردوستان با هویت گروهی همراستا با تقویت جایگاه صنایع دستی در داخل کشور و افزایش شناخت سایر کشورها از فرهنگ ایرانیان در جامعه بین الملل

*ارزش های همکاری*
اصالت با دریچه ای به آینده!
Originality with a certainty about future!

۱- محوریت تولید: حمایت صرف از کلیه تولیدکنندگان عضو (میراث راه ابریشم ملل) از طریق بازارسازی و تمرکز بر عرضه بی واسطه کالاهای تولیدی صنایع دستی
۲- راهکار محور:
+ عرضه مستقیم: تامین رقابتی و عرضه بی واسطه کالا با قیمتی ارزنده به دست مشتریان

+ بازاریابی محور: بسترسازی و سفارشگذاری نیاز مشتریان با هدف افزایش گردش کاری و کاهش موجودی های راکد تولیدکنندگان (کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا)
۳- بر پایه تجربه: تجربه ای به وسعت روزها و سالهای فعالیت هنرمندان صنایع دستی ایران به پشتوانه مشارکت و همراهی مستقیم تولیدی ها
۴- آینده مدار:
+ طبقه بندی صنایع دستی برای سهولت تصمیم گیری خریداران صنایع دستی بر مبنای معیارهایی شفاف از منظر هنرمندان و هنردوستان
+ بکارگیری منابع داخلی در فعالیتهای ترویجی صنایع دستی ایران
+ ایجاد رقابتی جانانه و جذاب بین بازار صنایع دستی ایران با دیگر کشورها از طریق ابزار روز و توسعه صادرات

شرکت میراث راه ابریشم ملل
A heritage of nations silk road
دریچه ای به دوردست در گذرگاه زمان